Spillkveld og bibliotekklubb på Fjell

73SpillogBibliotek.jpgBibliotekklubben på Fjell filial ved Drammensbiblioteket er et eksempel på hvordan et bibliotek med relativt små midler kan spille en uortodoks rolle som en positiv kraft i et lokalmiljø. Tidligere i år arrangerte filialen også Spillkveld - en forlengelse av Spillnatt-konseptet . Halvparten så stort, men med minst like fornøyde ungdommer.

 

Av Øyvind Svaleng, Drammensbiblioteket

73SpillogBibliotek.jpgBibliotekklubben på Fjell filial ved Drammensbiblioteket er et eksempel på hvordan et bibliotek med relativt små midler kan spille en uortodoks rolle som en positiv kraft i et lokalmiljø. Tidligere i år arrangerte filialen også Spillkveld - en forlengelse av Spillnatt-konseptet . Halvparten så stort, men med minst like fornøyde ungdommer.

 

Av Øyvind Svaleng, Drammensbiblioteket

 

Fjell i Drammen kommune og har i likhet med svært mange andre drabantbyer, et rykte på seg som noe belastet. Et rykte som heldigvis har spinkel rot i virkeligheten uten at det dermed er sagt at det ikke finnes utfordringer.

      Fjell er kjent for å ha en stor innvandrerbefolkning, og samler et imponerende antall nasjoner på en kvadratkilometer. Dessverre er det et faktum at mye av infrastrukturen og tilbudet på Fjell gradvis har blitt bygget ned de siste årene. Bank, butikk og andre servicetilbud har blitt flyttet vekk fra selve bydelen.

      Dette har ført til en bydel med nokså få oaser, men der bibliotekfilialen holder stand som et levende kultursentrum midt i bydelen. Fjell Filial leverer et fullverdig bibliotektilbud, med bøker, cd'er og dvd'er og aviser/tidsskrifter samt noe ekstra fokus på de ulike innvandrergruppene.

 

Bibliotekklubben. Foruten vanlige bibliotektjenester inneholder også biblioteket en liten ungdomsklubb - Bibliotekklubben. Den er hundre prosent drevet av bibliotekpersonale og fungerer som et sted der barn og unge kan møtes for å gjøre lekser, lese, snakke sammen, spille dataspill og brettspill, tegne og male. Det et stort fokus på spillformidling - foruten en rekke brettspill har man plassert ut to pc'er, en Xbox 360, en Wii samt Playstation 2 med diverse ekstrautstyr og en TV.  

Bibliotekklubben fungerer som et ekte lavterskeltilbud for barn og ungdom, hundre prosent drevet av bibliotekpersonale og uten krav til oppmøte, deltagelse eller voksenstyrt aktivitet. Man kommer og går som man vil og man gjør som man vil så lenge man følger reglene som er satt for å være der. Klubben har åpent omtrent som filialen for øvrig, det vil si fire dager i uka.

 

Spillkveld. Spillnatt har allerede etter fire arrangementer rukket å bli en aldri så liten institusjon i Drammens kulturliv for barn og unge. 24. januar år utvidet vi konseptet til også å gjelde Fjell filial. På grunn av mindre lokaler og nedslagsfelt gjorde vi dette arrangementet cirka halvparten så stort som Spillnatt, samt med en litt annen åpningstid.

      Logistikken var imidlertid mye den samme, med omtrent det samme antall gaming-stasjoner og konkurranser som på Spillnatt. Stikkord er spilling, konkurranser, pizza og frukt som til sammen gjorde sitt til at rundt seksti påmeldte barn og ungdommer i alderen 9-16 år fikk en fin opplevelse som de senere har bedt oss om å gjenta. Og det skal vi også. Konkurransene inkluderte Guitar Hero World Tour, Fifa 09 og Super Smash Brawl.

      I Spillkveldsarrangementet tok vi erfaringene fra vårt hovedbibliotek og brukte dem direkte på Spillkveld. Erfaring med slike arrangementer gjør at de flyter lettere for hver gang. Med litt planlegging og med godt samarbeid med Ungdomsklubben på Fjell gikk det så å si smertefritt, både teknisk og arrangementsmessig.

 

Hvorfor? Vi skjønner at det kanskje ikke er et biblioteks hovedoppgave å ha en Bibliotekklubb som til forveksling ligner en vanlig ungdomsklubb. Men vi tror ikke at et bibliotek bør eller må være et hundre prosent likt konsept over alt. Det man har gjort på Fjell er å se seg rundt og fastsette hvor skoen trykker og så gi et tilbud litt på siden av det man vanligvis forbinder med et bibliotek. Det tror vi er forbilledlig i et biblioteklandskap som knapt kan tenke for mange nye tanker.