Buskerud i støtet

piler-red.jpgHva skiller Buskeruds bibliotek fra hverandre, hva binder de sammen, hvordan framstår de på nettet? Hvordan oppleves det hele av masterstudenter innenfor Visuell kommunikasjon og Interiørdesign ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB)?

 

Av Odd Letnes, redaktør

piler-red.jpgHva skiller Buskeruds bibliotek fra hverandre, hva binder de sammen, hvordan framstår de på nettet? Hvordan oppleves det hele av masterstudenter innenfor Visuell kommunikasjon og Interiørdesign ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB)?

 

Av Odd Letnes, redaktør

 

14-15 Buskerud.jpgProsjektleder Petter von Krogh kaster mange spørsmål i lufta når vi setter oss over en kopp kaffe for å prate om prosjektet "Lukter det framtid", som går i regi av Buskerud fylkesbibliotek og som involverer samtlige bibliotek i fylket.

     - Både i Buskerud og ellers i landet er det mange områder som må utvikles i dagens bibliotek. Med drahjelp fra morgendagens designere får vi et spennende utgangspunkt for å fokusere på det vi kunne kalle "framtidas bibliotek", mener von Krogh og gir et fugleperspektiv på Buskeruds bibliotekverden.

     Buskerud er et fylke med både små og store kommuner og tilsvarende små og store bibliotek. Om man ser de 21 bibliotekene i fylket under ett, kan man kanskje si at de utgjør et tverrsnitt av "Det Norske Biblioteket".

     - Dersom vi sier at Buskerudbibliotekene utgjør et tverrsnitt av alle norske bibliotek, så sitter vi her med informasjon som vi håper kan brukes av KHiB-studentene til å komme frem til verdifulle resultater, sier von Krogh og forteller at samarbeidet med KHiB er ett av flere elementer i prosjektet.

 

Kategorier

Det er sannsynlig at bibliotekene i fylket kan deles inn i noen kategorier som er bestemt av størrelse, utfordringer, hvor modernisert de er og så videre, mener von Krogh.

     - La oss si at vi ender opp med 3-4 kategorier. Disse kategoriene antar vi at også gjelder for hele landet, og dermed også for større deler av Norden. Overføringsverdien er altså stor.

     Tanken er at når KHiB-studentene går i gang med å jobbe med Framtidas bibliotek, er det ikke uten rot i nåtida. De vil for eksempel kunne se på sterke og svake sider innenfor hver kategori og så ta utgangspunkt i disse idet man slipper visjonene løs.

     - Og de skal slippes løs, understreker von Krogh. - På den måten vil vi forhåpentligvis sitte igjen med en mengde verdifullt tankegods med utspring i noen faste, eksisterende verdier, det vil si kategoriene.

 

Utfordrende

Ved KHiB opplever de det som meget interessant å være med på prosjektet.

     - Utfordringer for sektoren åpner for et spennende tverrfaglig samarbeid mellom de ulike designprofesjonene. Utviklingen i sektoren krever nytenkning også om designløsninger, og gir våre studenter fine utfordringer også på det konseptuelle plan, sier dekan Einar Wiig.

     - Hvilken rollespiller masterstudentene i dette prosjektet?

     - De skal først og fremst arbeide med å utvikle konsepter, ikke ferdige løsninger. Det skal skje på grunnlag av en grundig brukerundersøkelse og i god dialog med bl.a. de tilsatte ved bibliotekene.

     - Hvilken målsetting har dere?

     - Studentene skal gjennom prosjektet få øvelse i relevant research, konseptutvikling og tverrfaglig samarbeid og, mer generelt, øvelse i og på relativt kort tid gjennomføre en åpen designprosess.

     - Hvordan håper/tror dere at resultatene vil kunne brukes?

     - De vil kunne brukes som innspill til bruk i arbeidet med utvikling av konkrete løsninger, svarer dekan Einar Wiig.

 

Dialog

Prosjektet er et typisk "nedenfra og opp"-prosjekt. Fylkesbiblioteket har dialogmøter med alle biblioteksjefer i fylket, alle bibliotek har fått et felles spørreskjema, det gjøres intervjuer og det tas bilder. Enkelte ganger holdes det også møter med biblioteksjefen og hennes overordnede i kommunen.

     - Jeg tror denne brede dialogen, som også kan involvere bibliotekenes overordnede, enten det er rådmannen eller kultursjefen, er veldig viktig. Den gir bibliotekene eierskap til prosjektet og den gir en god mulighet til å formidle biblioteket virkelig står for. Denne grundige gjennomgangen av samtlige biblioteker i fylket vil så danne grunnlag for å drøfte hvordan bibliotekene skal utvikle seg videre.

     Intervjuene blir gjort på video. Ikke fordi de først og fremst skal vises som video, men et videointervju gir ofte en mer strukturert situasjon enn om man bare sitter og prater løst og noterer under veis. Det som slår von Krogh når han ser gjennom intervjuene, er den store gløden og kunnskapen om bibliotek som finnes ute i bibliotekene. Noe annet som slår ham er at biblioteksjefene ofte sier mye likt.

     - De er opptatt av mye av det samme, noe som gir oss bedre grunnlag for å stake ut kursen enn om intervjuene sprikte i alle retninger. En utfordring som går igjen hos alle, er behovet for kompetanse både innenfor formidling og digitale ressurser. Behov for bedre nettjenester er også en fellesnevner.

 

Gratis programvare

Når det gjelder det siste kan von Krogh nevne at Buskerud fylkesbibliotek om ikke lenge vil komme med et tilbud om gratis programvare som kan gi bibliotekene muligheter til å utvikle bedre løsninger.

     - Vil bibliotekene få lov til å utfolde seg fritt på nettet da?

     - Det vil nok variere, og det kommer an på hvor attraktive løsningene blir. Hvis en kommune lykkes med et godt nettsted som gjør brukerne mer fornøyde, vil sikkert nabokommunen oppdage det og tenke at noe slikt vil vi også ha. Det vil ikke være gjort over natta, man vi har som mål i prosjektet at vi skal kunne tilby hjelp til de som ønsker det.

     En kongstanke i "Lukter det framtid" når det gjelder bibliotek på nett, er at man klarer å gi alle Buskerudbibliotekene et visst felles preg, slik at man kjenner igjen biblioteket på nettet enten man er i Hol kommune, i Kongsberg eller i Hemsedal.

     - Det er ikke snakk om uniformering, men jeg tror det hadde gitt en ekstra profileringsgevinst for bibliotekene i Buskerud om man for eksempel kunne ta noen grafiske grep som knyttet bibliotekene sammen.

 

Prosjektets hjemmeside finner du her