Et skritt nærmere i Århus

16-17_rhus-marie-web.jpgFortsatt et stykke igjen, men prosessen er på skinner. I 2015 får Århus et av Nordens mest moderne bibliotek.

Bildet: Prosjektleder Marie Østergård foran dagens hovedbibliotek.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

16-17_rhus-marie-web.jpgFortsatt et stykke igjen, men prosessen er på skinner. I 2015 får Århus et av Nordens mest moderne bibliotek.

Bildet: Prosjektleder Marie Østergård foran dagens hovedbibliotek.

 

Tekst og foto: Odd Letnes, redaktør

 

Århus ligger ved Kategat-kysten, men er likevel ingen by ved vannet. Mellom byen og vannet går det i dag en firefelts tungt trafikkert vei og et jernbanespor. Selve havneområdet er tomt for andre mennesker enn de som jobber der. Men det skal det bli en forandring på. Det er tverrpolitisk enighet om at byen skal "forlenges" ut til sjøen. Blant annet skal byens nye Hovedbibliotek - som under prosjektperioden har arbeidsnavnet "Multimediehuset" - bli den store attraksjonen som skal puste liv i dagens rotete sjøside.

     Hovedbibliotek i Århus ligger i dag vakkert og tilbaketrukket ved Mølleparken bare noen minutters rusletur fra sentrum. Men det har i mange år vært underdimensjonert. Da det ble bygget i 1934, var bøker det dominerende mediet. I dag er virkeligheten en annen.

     - Den gang var bygningen perfekt. Bilder fra den gang viser et flott bibliotek med masse luft mellom reolene, et sted man kunne være og ikke bare komme ens ærend for å låne eller bruke et medium, forteller prosjektleder Marie Østergård og legger til at i det nye hovedbiblioteket vil noen av ideene fra 1934 faktisk gjenoppstå.

     - Vi vil for eksempel puste liv i lesesalen. Det nye biblioteket skal faktisk romme en lesesal hvor det skal være meget stille, som et sted hvor man skal fordype seg.

     Men i tillegg vil det romme mye, mye mer. Publikumsarealet vil bli bortimot firedoblet og øke til ca 13-14 000 kvadratmeter. I alt er det avsatt 16.500 m2 til biblioteket og borgerservice i det nye huset.

     - Vi kan dermed ta med alle våre medier og likevel få et bibliotek som vil oppleves som lyst og luftig og hvor det er behagelig å være.

 

Et skritt videre

Bibliotekprosjektet i Århus har stilt strenge krav til arkitektene, noe som har vært viktig for å sikre den bibliotekfaglige tyngden. Konkurransen ble utlyst i 2007 og det meldte seg over 40 deltakere. En gruppe fagfolk, blant annet med bibliotekkompetanse, valgte ut seks "konkurrerende lag" som fikk lov til å utarbeide sine forslag til det nye Multimediehuset. Disse sendte i juni 2008 inn anonyme skisser, hvorav tre prosjekter gikk videre til en forhandlings- og dialogrunde. Den endelige vinneren, Schmidt, Hammer & Lassen K/S, ble utpekt våren 2009.

     - Det har vært enighet i prosjektorganisasjonen om at vi ikke ville overlate et så viktig byggeprosjekt til eksterne aktører alene, mener Østergård.

     - Vi kan ikke ta det for gitt at et arkitektfirma er eksperter på bibliotek. Men vi kan lære dem hva et moderne bibliotek skal være. På den annen side er det også viktig at vi lærer hvordan arkitekter tenker og arbeider. Felles utvikling og felles utnytting av kompetanse, er viktig. Når byggingen begynner, er det for sent å gjøre grunnleggende endringer. Det må vi gjøre på forhånd, mens huset tegnes, sier Østergård og forteller at dagen etter dette intervjuet skal prosjektgruppen inkludert noen av arkitektene på studietur til København for å se på det nye Skuespillhuset og noen av Danmarks Radios nye lokaler.

     Prosjektgruppen henter med andre ord inspirasjon fra langt mer enn kun biblioteker.

     - Vi plukker det vi tror kan bidra til et godt bibliotek. Vi har selvfølgelig besøkt mange biblioteker, men hvorfor ikke hente inspirasjon fra en flyplass med funksjonell skilting eller et museum som formidler sin kunnskap på spennende måter.

 

Innhold

Kaster vi et blikk over Kategat og Skjælland til Skåne, finner vi det nye Hovdbiblioteket i Malmø. Her har man bygd på det gamle biblioteket og lanserte i 2009 en ny bibliotekstrategi. Den skapte rabalder i svensk presse hvor kritikerne mente at biblioteket nå vil svikte sitt kjerneområde, som er å verne om og formidle skriftkulturen.

     I Malmø-strategien varsles det et paradigmeskifte hvor viktigheten av bøker tones ned, mens opplevelser og aktiviteter gis førsteprioritet. De ønsker å bryte med sine egne og andres inngrodde forestillinger om hva et bibliotek er, og bør være.

     "Vi vil ta initiativ til en prosess der vi utfordrer det nedgravde konseptet av biblioteket til å sprenge eksisterende fysiske og mentale grenser og utvikle et svært moderne kultur og kunnskap som vil bli "The Talk of the Town" i Malmö og verden!"

     Friske tanker som korresponderer godt med hvordan man tenker om det nye Multimediehuset i Århus, som skal bli et ikon for Århus som en moderne, internasjonalt orientert kunnskapsby.

     - Vi legger opp til å lage et fleksibelt og dynamisk fristed, et åpent og tilgjengelig lærings- og opplevelsesmiljø og et unikt sted for brukernes selvutfoldelse og samarbeid. Med den digitale revolusjonen er grunnlaget for bibliotekvirksomhet blitt fundamentalt forandret.

     - Hva konkret tror du biblioteket kommer til å romme?

     - Vi skal tilby borgerne en bred vifte av tjenester og produkter fra kulturelle arrangermenter og rom for læring og fellesskap til individuell fordypning og bruk og lån av alle moderne medier, sier Marie Østergård.