Endelig - fra skole til akademi

32-33 IVA.JPGDanmarks biblioteksskole inneholdt to "problemer". Det ene var bibliotek, det andre skole. Begge ordene fungerte som snublesteiner for potensielle unge studenter. Det nye navnet fungerer mye bedre er både rektor Per Hasle (t.h.) og prorektor Jack Andersen enige om.

 

Av Odd Letnes, redaktør

32-33 IVA.JPGDanmarks biblioteksskole inneholdt to "problemer". Det ene var bibliotek, det andre skole. Begge ordene fungerte som snublesteiner for potensielle unge studenter. Det nye navnet fungerer mye bedre er både rektor Per Hasle (t.h.) og prorektor Jack Andersen enige om.

 

Av Odd Letnes, redaktør

 

Mandag 17. mai kom det grønt lys fra Kulturministeriet om at kulturminister Per Stig Møller har gitt tillatelse til at Danmarks biblioteksskole framover kan hete Det Informationsvidenskabelige Akademi.

     Det er i hovedsak to faktorer som ligger til grunn for navneendringen. Den første har å gjøre med at institusjonen i 1999 tok en beslutning om å ta skrittet fra å være en profesjonsutdanning til en institusjon for mer generelle informasjonsvitenskapelige disipliner. Hasle trekker, uten sammenlikning for øvrig, en parallell til teologi.

     - Man trenger ikke å bli prest selv om man studerer teologi. Grovt sagt går i dag halvparten av studentene våre til arbeid i biblioteker, mens den øvrige halvparten havner i ulike kunnskapsorganisasjoner. Det er denne nye kursen vi ønsker å markere med navneskiftet.

     - Den andre faktoren er mer pragmatisk og markedsorientert. Undersøkelser viser at når potensielle studenter leser våre studieplaner, virker ordet bibliotek som en sperre som gjør at mange mister interessen. Dette er i og for seg et paradoks man kan filosofere over, siden biblioteksektoren har stor anerkjennelse i samfunnet for øvrig. Men jeg tror hele biblioteksektoren i dag har en utfordring i å overbevise samfunnet om at bibliotekene fortsatt er moderne og viktige kunnskaps-, kultur- og informasjonsformidlere.

 

Bredde og muligheter

Ønsket om å skifte navn er ikke helt nytt. I alle fall ville man det så lenge den forrige rektoren, Lars Qvortrup, var ved roret for et par år siden. Han utlyste navnekonkurranse. Forslagene som kom inn til navnekonkurransen pekte i nye retninger, som Copenhagen iSchool eller Danmarks Information Universitet. Det ble visstnok delt ut vin til vinnerforslaget, men det ble ikke noe navneskifte. I Danmark hadde man fortsatt verdens største bibliotekskole.

     Ikke nok med at skolen slet med navnet. Den slet også med å få ansatt ny rektor. Da stillingen var utlyst våren 2008, kom det inn 17 søknader, men ingen var kvalifisert til jobben. Derfor ble stillingen utlyst igjen. Hm...tenkte man kanskje. Skolen kjemper i motvind med synkende studenttall. Dersom det ikke er mulig å finne en rektor som brenner for biblioteksaken, ja, så bør man kanskje frata skolen sin selvstendige status og gjøre den til et institutt under Københavns Universitet.

     Det var den gangen, det. Nå har endelig skolen fått sitt nye navn. Hasle oppsummerer:

     - Med navnet "Det informationsvidenskabelige Akademi" viser vi en større bredde i utdanningen, og at det finnes mange muligheter hos oss. Dessuten viser flere undersøkelser at unge i videregående tar godt i mot navnet.

 

Navnejakten

Helst ville skolen ha skiftet navn til universitet. Men det var ikke mulig på grunn av det Hasle kaller "en finurlighet i den danske universitetslov". Poenget er at man må ligge under Videnskabsministeriet for å kunne kalle seg universitet. Jakten gikk derfor på det "nest beste" navnet.

     - Høgskole dugde ikke. Heller ikke senter eller institutt. Det beste navnet for oss etter universitet, var akademi. Akademi spenner fra profesjonsutdanning og helt opp til Det Franske Akademi og har derfor den romsligheten vi søkte.

     - Hvilket forhold har dere til iSchool-bølgen?

     - Vi har fortsatt bånd til biblioteksektoren. Men den informasjonsvitenskapelige komponenten blir stadig mer fremtredende, så iSchool-konseptet har vært en viktig informasjonskilde for oss. Vi ønsket imidlertid ikke å gå over til et engelsk navn, siden vi har en naturlig tilknytning til dansk og nordisk kultur. Dessuten ville vi jo igjen fått problemer med skolenavnet. Det aller viktigste for navnevalget og den nye studieorienteringen er først og fremst de interne analysene vi har gjort de siste årene.

     Informasjonsvitenskap assosieres ofte med informasjonsteknologi, IT. Det passer ikke inn med Hasles og Andersens tolkning.

     - Vi tilbyr utdanning både innenfor informasjonsvitenskap og kulturformidling, sier Andersen og legger til at selvsagt spiller IT spiller en stor rolle som mulighet og nødvendighet.

     - Man kan ikke studere noen former for informasjon i dag uten også å tenke IT. Genuin IT-kunnskap i form av programmering og så videre er imidlertid ikke noe mål i seg selv. Men IT blir stadig viktigere i forbindelse med formidling av kultur og informasjon.

 

Nye studenter?

- Ønsker dere med navneskiftet å rekruttere en ny type studenter?

     - Vi ønsker også en ny type studenter, slår Hasle fast med trykk på også.

     - Vi ønsker fortsatt de som vil arbeide i bibliotek, men også de som ønsker å orientere seg mer generelt innenfor informasjons- og kunnskapssektoren. Men også for den første gruppen ser vi for oss en rolleendring. Tidligere har en del bibliotekarer hatt ønske om å arbeide i det stille, bak linjene i en litt tilbaketrukket tilværelse. Man har ofte sett på bibliotekaren som et slags mekanisk mellomledd mellom bøkene og brukeren.

     I framtiden tror vi det blir lagt større vekt på formidling og dialog og at bibliotekarene blir med på å forme innholdet i det som formidles. For å trekke til oss den helt nye studentgruppen har vi blant annet inngått en utvekslingsavtale med kultur- og mediestudiene på Københavns universitet.

 

- - - -

 

Studentøkning

205 utdanningssøkende har nå mottatt brev om at de er opptatt som studenter ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) - tidligere Danmarks Biblioteksskole. Det er en stigning på 34 prosent siden i 2009. Rektor Per Hasle er overbevist om at den fornyelsen IVA har gått gjennom de siste årene, er en medvirkende årsak til økningen.

 

- - - -

 

Her på berget

Her hjemme har bibliotekarutdanningen i Oslo hatt flere navn: Statens bibliotekskole, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole - og nå det nokså ulne navnet: Høgskolen i Oslo, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.

     Et spørsmål som naturlig melder seg i den danofile delen av biblioteksektoren, er: Bør Norge nå følge Danmark i deres forsøk på å "ryste støvet af sig"?

     Kunne Norges informasjonsakademi fungere? Eller er det tvert i mot et poeng å holde fast ved og revitalisere det gode gamle bibliotek-begrepet?

     Og burde de nå Kulturministeriet i Danmark kjøre løpet helt ut og også droppe biblioteknavnet ute i sektoren? Hva med å bytte ut bibliotek med "info- og videnscenter".

     Vi får se ved neste korsvei om, tja...fem år?