Bibliotek

Boksamling belyser FNs bærekraftsmål

Bærekraftsbiblioteket skal gi godt grunnlag for små og store barn til å reflektere over og diskutere FNs 17 bærekraftsmål. Samtidig skal bøkene gi barna gode leseopplevelser.

Flatt fall?

  Vidar Lund mener at jeg tar feil når jeg i min artikkel Nedgang eller oppgang? i…

Presisering av poeng

Av: Svein Arne Tinnesand – avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket I min artikkel Nedgang eller oppgang? i Bok og…

Det er nedgang!!

Av: biblioteksjef Ola Eiksund, Arendal bibliotek I Bok og Bibliotek 5/20 har avdelingsdirektør Svein Arne…