Hvem gjør hva?

Please select a featured image for your post

IFLA er en organisatorisk mastodont med et utall komiteer og seksjoner. Hvert år er et ukjent antall norske representanter for biblioteksektoren tilstede på konferansen. Mange av dem er også svært aktive i organisasjonen og innehar verv som de færreste «ute i felten» kjenner til. Det måtte en relativt omfattende research til, men her er navnene på de norske medlemmene i Governing Board og Sections:

Ragnar Audunson, Høgskolen i Oslo. Medlem av Standing commitee for Library Theory and Research (2000–2004).

Magnhild Bøyum Aase, Norges Handelshøyskole. Medlem av Standing Committee for University Libraries & Other General Research Libraries (2001–2005).

Lis Byberg, Høgskolen i Oslo.
Medlem av Section for Library History.

Jonny Edvardsen, Nasjonalbiblioteket. Medlem av Standing Committee for Newspapers frem til 2005.

Elisabeth Eide, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing Committee for Rare Books and Manuscripts (2001– 2005).

Hans Martin Fagerli, Høgskolen i Oslo. Medlem av Standing Committe for Document Delivery and Interlending (2001–2005).

Kari Gulbraar, Høgskolen i Oslo
Medlem av Standing Committee for Social Science Libraries (2001–2005).

Ivar Haug, Vestfold fylkesbibliotek
Medlem av Standing Committee for Reading (2001–2005).

Børge Hofset, Biblioteksentralen AL. Medlem av Standing Committee for School Libraries and Resource Centres (2001–2005).

Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing committee of the Information Technology Section (2003– 2007).
Leikny Haga Indergaard, ABM-utvikling. Medlem av Standing Committee for Libraries for Children and Young Adults (2001–2005).

Arne Jakobsson, Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag. Medlem av Standing Committee for Health and Biosciences Libraries (2001–2005).

Torny Kjekstad, Bærum bibliotek
Medlem av Standing Committee for Public Libraries (2001–2005). Chair of Section for Public Libraries, chair of Division III: Libraries Serving the General Public. Medlem av Professional Committee og dermed medlem av Governing Board (2003–2005).

Unni Knutsen, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing Committee for Bibliography (2003–2007).

Kjersti Løkken, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing Committee for Preservation and conservation (2001– 2005).

Trine Kolderup Flaten, Bergen Off. bibliotek. Medlem av Standing Committee for Management and Marketing (2003–2007).

Sissel Nilsen, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Governing Board (2003– 2005).

Erlend Ra, ABM-utvikling
Medlem av Standing Committee for Statistics and Evaluation (2003– 2007).

Torill Redse, ABM-utvikling. Medlem av Standing Committe for Document Delivery and Interlending (2001–2005).
Liv Rustviken, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing Committee for Acquisition and Collection Development (2001–2005).

Gro Sandgrind, Stortingsbiblioteket. Medlem av Standing Committee for Library and Research Services for Parliaments (2001–2005). Informasjonskoordinator (2003–2005).

Eldrid Sørnes, Norsk lyd- og blindskriftbibliotek. Medlem av Standing Committee for Libraries for the Blind (2001–2005).

Elisabeth Sundholm, Statens forvaltningstjeneste. Medlem av Standing Committee for Government Information and Official Publications (2001– 2005).

Lisbeth Tangen, Trondheim folkebibliotek. Medlem av Standing Committee for Library Buildings and Equipment (2001–2005).
Sekretær (2003–2005).

Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket
Medlem av Standing Committee for Cataloguing (2003–2007).

Anne-Mette Vibe, Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibl. Medlem av Standing Committee for Science and Technology (2003–2007).

Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek. Informasjonskoordinator for Section for Mobile Libraries.