Forbrukerhjelp

Please select a featured image for your post

– Jeg blir ikke enig med elektrikeren som jobbet i huset mitt. Han krever mye mer betalt enn vi ble enige om på forhånd. Hvordan kommer jeg videre med saken?
– Kan utleier øke husleia så ofte han vil?
– Bruktbilen jeg kjøpte har gått lenger enn det står i kontrakten, og det viser seg at den også er kollisjonsskadd. Kan jeg angre på kjøpet?


Dette og mer kan du nå få svar på i et utvalg på 23 bibliotek og servicekontorer som er med på Forbrukerinfo, et prosjekt som gjennomføres i september og oktober. Her får man hjelp til å finne informasjon på forbrukerportalen.no, bistand i å bruke klageveilederen og veiledning i elementære forbrukerspørsmål.

Bakgrunnen for prosjektet er at forbrukerinteressene er under stadig press. Forbrukerrådet ønsker å styrke sitt nærvær på steder der publikum allerede er for å finne hjelp og informasjon. Bibliotek og servicekontor er de beste arenaene for dette.
Forbrukerinfo skal gi brukerne tilgang til veiledning på forbrukerområdet, og vil bidra til å styrke bibliotekenes og servicekontorenes rolle som kunnskapssenter for innbyggerne. De ansatte skal ikke være forbrukernes advokat eller Forbrukerrådets saksbehandlere, men opptre som veiledere og hjelpe folk videre med de forbrukerspørsmål de har.

Prosjektet er et samarbeid mellom Forbrukerrådet, ABM-utvikling, Forum for offentlige servicekontorer og de deltakende kommunene og gjennomføres i 2 av Forbrukerrådets regioner, knyttet til kontorene i Gjøvik og Trondheim. –

Prosjektet – inspirert av et tilsvarende i Danmark – skal evalueres i løpet av november -. Hvis det er vellykket, er det et ønske at informasjonstilbudet kan bli landsomfattende i løpet av 2005.

 

SIK