Afghanistan vil ha tilbake kulturskatter

Please select a featured image for your post

Afhganistans informasjons- og kulturminister, Sayyed Makhdoom Raheen, ber Valgerd Svarstad Haugland om å returnere de afghanske kulturskattene i Martin Schøyens samling. Museumsfolk omtaler dokumentene som ble smuglet til Norge under Taliban-regimet, som «buddhismens dødehavsruller». I sitt brev refererer Raheen til den afghanske loven om bevaring av kulturarv, og poengterer at kulturskattene tilhører det afghanske folk. Statssekretær Yngve Slettholm sier til Dagens Næringsliv at Kulturdepartementet neppe kan gripe inn i samlingen fordi den er privat. Konvensjonen om ulovlig import og eksport av kulturgjenstander er nå i ferd med å bli ratifisert i norsk lov, men denne vil uansett ikke ha tilbakevirkende kraft. Martin Schøyen har på sin side ingen intensjon om å tilbakeføre dokumentene. Han mener at han reddet de buddhistiske kulturskattene i det de var i ferd med å bli ødelagt. -Mitt ansvar er å sørge for at manuskriptene overlever i ytterligere 1500 år. Til det er sjansene for små i Afghanistan, sier han.


SIK