Det er greit å kunne noe også!

Please select a featured image for your post

– lov og rett for bibliotekarer

Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn:
Praktisk rettskildelære – juridisk informasjonssøking (3. utg.)
199 sider, Gyldendal Akademisk 2005


Anmeldt av Øivind Frisvold


I dag er alle enige om at bibliotekarer skal kunne kommunisere at det nesten er lett å glemme at brukeren skal få et korrekt og relevant svar også.  Det hjelper lite med en god samtale, hvis bibliotekarens informasjonskompetanse ikke omfatter kjennskap til sentrale fagområder og tilhørende hjelpemidler.  Ett eksempel på slik kjernekompetanse er emnet lov og rett.  Det holder ikke med god kommunikasjon og generelle søkeferdigheter hvis en skal finne lover, forskrifter, rettspraksis eller annen jus. Nøkkelen til god gjenfinning er rett og slett å ha oversikt over de forskjellige typene rettskilder og hvilke ”veier” som gir inngang til stoffet. 

Den ideelle læreboka for dette kom allerede i 1992.  Jus-bibliotekarene Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn kom i fjor med tredje utgave av Praktisk rettskildelære.. Det er all grunn til å kaste de gamle utgavene og ta en rask oppdatering av egen ”programvare”.  I jussen skjer det nemlig raske og interessante endringer, ikke bare med hensyn til bokutgivelser og nyttige nettbaserte tjenester, men også ved at selve rettsgrunnlaget utvides med EU/EØS-kilder og internasjonal folkerett. 

Boka er egentlig laget som en innføringsbok for jusstudiet.  Dette er i høyeste grad et kildestudium. Studentene må bruke biblioteket for å tilegne seg kunnskaper slik at de får en yrkesrelevant måte å arbeide på.  Bertnes og Kongshavn leder selv utmerkede fakultetsbibliotek (Oslo og Bergen), og boka støtter opp under en metode der studentene skal lære seg ”til å forstå og anvende sin viten, ikke bare å gjenkjenne den”. 

Innføringen i rettskildenes systematikk og kilder egner seg også meget godt for bibliotekarer.  Vi får en god og lettfattelig oversikt over et komplisert stoff, og dette er midt i blinken for den som vil sjekke egen boksamling, oppdatere nettsider og egne bokmerker.  Et eksempel på det siste er Juridisk nettviser der de juridiske fakultetsbibliotekene har laget en effektiv portal med pekere til ca 1500 nettsteder med juridisk informasjon. [www.juridisk.net ]. 

Boka viser også hvordan informasjonskompetanse kan formidles med enkle ord til studenter. Her er aktuelt stoff om søketeknikker, bibliotekbruk, kildevurdering, skrivetekniske råd og oppsett av litteraturlister.  Videre er det også gode oversikter over forskjellene mellom gratistjenester og betalingsbaser. Ett godt eksempel her er Lovdatas ulike tilbud.