Ny Sigrid Undset-bibliografi til 2007?

Please select a featured image for your post

 

Av Liv Bliksrud og Elisabeth Aasen

2007 vil bli et merkeår for Sigrid Undset. Da er det 100- årsjubileum for hennes debut og 125 år siden hun ble født. Hun vil nok bli markert på flere måter, men Sigrid Undset Selskapet har ett stort ønske: En ny bibliografi har Nobelprisvinneren fortjent.

 

For over 40 år siden, i 1963, kom den eneste bibliografien som finnes, Ida Packness: Sigrid Undset. Bibliografi (Norsk bibliografisk bibliotek b. 22, Universitetsforlaget 1963). Den er ført frem til 1962 og omfatter trykte arbeider: Sigrid Undsets bøker og bidrag i andre publikasjoner, samt bøker og artikler om henne, og en fortegnelse over portretter. Av ikke-trykt materiale er noen få hovedoppgaver tatt med. Som Ida Packness gjør oppmerksom på i forordet, er årene 1940-45 ufullstendig dekket.

Siden 1962 har utgivelser av Sigrid Undsets verk og formidlingen og utforskningen av dem hatt en formidabel vekst. I forbindelse med 100-års jubileet i 1982 ble det utgitt flere bøker og artikler, og etter den tid har Sigrid Undset-forskningen fortsatt med intensitet. Det sier seg selv at det er et stort problem at det mangler en oppdatert bibliografi over et så vesentlig forfatterskap. Behovet for et slikt verk er merkbart for alle som arbeider med dette forfatterskapet, fra elever og studenter til forskere på ulike nivåer.

I tillegg til Ida Packness’ arbeid, finnes Marie Maman: Sigrid Undset in America. An Annotated Bibliography and Research Guide, 2000. Denne bibliografien har også sine mangler, men ekspertise fra USA finnes, jfr. Sherrill Harbisons anmeldelse i Gymnadenia , 2001, s. 17. En ny bibliografi kan basere seg på tidligere arbeider, men det er nødvendig å korrigere, supplere og ajourføre.

Håndskriftsamlingen i Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo, har en stor Undset-samling som blant annet omfatter alle de papirer som fantes på Bjerkebæk da eiendommen ble overtatt av det offentlige i 1998, deriblant Sigrid Undsets store samling av avisutklipp, foruten Christianne Undset Svarstads samling av klipp om Sigrid Undset.

Å skrive en ny Sigrid Undset-bibliografi må være en spennende oppgave for en erfaren bibliotekar. Måtte bibliotekmiljøet føle seg kallet!