– Formidlingsleddet mangler

Please select a featured image for your post

– Det kunne vært ABM-utviklings oppgave å formidle forskningsresultatene, mener Svanhild Aabø


Av Chris Erichsen

 
Svanhild Aabø beroliger biblioteknorge: – Det kommer et norskspråklig sammendrag
av avhandlingen min. 

 

FORSKNINGSFORMIDLING – Jeg ville ikke gjort jobben min dersom jeg ikke hadde skrevet på det språket som benyttes av alle internasjonale miljøer som arbeider med den metoden jeg har brukt i avhandlingen min, svarer Svanhild Aabø på spørsmål om hvorfor avhandlingen hennes ikke er skrevet på norsk. (se motstående side)

-Men kunne den ikke også vært tilgjengelig på norsk?

-Jeg har aldri hørt om noen avhandling som er skrevet på to språk. Noe helt annet er det som handler om formidling av innholdet. Jeg har lagd flere kortere oppsummeringer som er publisert i flere internasjonale tidsskrifter. Og jeg har reist rundt mange steder her i landet og presentert resultatene av min forskning i et lett og allment tilgjengelig powerpointformat.

-Men bortsett fra powerpoint finnes det fortsatt ingen skriftlig oppsummering av avhandlingen på norsk?

-Jeg har merket meg at det i bibliotekarenes hverdag er behov for en kortere artikkel som kan brukes overfor rådmenn og liknende. Men dette er det praksisfeltets oppgave å hente fram. Min jobb er å forske videre. Samtidig ser jeg at det i faget vårt mangler et ledd som kan ta seg av formidling, slik de gjør i for eksempel helsetjenestens kunnskapssenter, hvor bibliotekarer samler inn og systematiserer den forskningen som blir gjort.

– Men du har allerede skrevet et sammendrag på engelsk. Det kan vel ikke være noen stor sak å få det oversatt til norsk?

– Nei, det er det ikke, og det kommer. Men det er viktig å forstå at en forsker bruker mange år og mye energi på sitt arbeid. Det er for mye forlangt at man, etter å ha levert et ferdig resultat, skal skrive alt en gang til, sier Aabø som understreker at hun ser positivt på denne diskusjonen.

– Det viser at det er stor interesse for det arbeidet vi gjør. Jeg mener at formidling er viktig, men her må vi klargjøre hvem som skal gjøre hva. Og det er der jeg mener at for eksempel ABM-utvikling kunne kommet inn i bildet.