Debatt

Debatt: – Meråpent har aldri vært ment å erstatte ansatte

Meråpent kan ikke kjempe for ytringsfriheten, ikke formidle litteratur, ikke lage samtale og debatt. Meråpent kan ikke gi digihjelp til seniorer eller bidra til integrering, og meråpent kan ikke rydde opp etter folks bruk av meråpent. Likevel dytter Kragerø kommune meråpent foran seg når de nå foreslår å kutte to av seks stillinger ved biblioteket.

En rasering av bibliotektilbudet

Fra 2020-2022 har antall årsverk i biblioteket i Nordre Follo blitt kraftig redusert. Nå foreslås ytterligere kutt. – I en tid hvor mange rammes av økonomiske problemer som følge av økte strøm- og matpriser, trenger vi ikke at bibliotektjenesten innskrenkes i tillegg.

Hva gjør vi med fjernlånet?

Fjernlånet de siste 10–15 årene har i ­overveidende grad vært en suksesshistorie. Men begynner det å koste mer enn det smaker?

Den vanskelige godheten

Problemet er ikke at vi ikke vet det. Bokbransjen er hvit. Flertallet av de som…

Om å holde tunga rett i munnen

Vi trenger grundige prinsipielle debatter om bibliotekene som offentlighetsinstitusjoner om vi skal holde snørr og barter fra hverandre.

Kan knapt kalles bibliotek

I høst begynte sønnen vår på ungdomsskolen. En ny og spennende tid med alt det som hører med. Bli kjent med nye elever og lærere, en annerledes skolehverdag, et helt annet skolebygg – og et innskrumpet bibliotek.

Bibliotekets bidrag i kriser

Har bibliotekene oppfylt sitt mandat under pandemien?  Dette var tema for en panelsamtale i forbindelse med studiestart  for nye bibliotekar-studenter på OsloMet. Diskusjonen pågår nå i bibliotek over hele verden.  

Valg 2021: Ny nasjonal bibliotekpolitikk?

De siste 20 årene har landet hatt 3 ulike regjeringer og i alt åtte kulturministre som representerer fire partier. I denne artikkelen vil jeg ta et lite tilbakeblikk på disse årene og på hva som står igjen av bibliotekpolitikk etter de ulike statsrådene.