Debatt

Noe annet enn en Ikea-manual

Kunst, herunder litteratur, skal ikke være nyttig. Kunsten skal være grenseoverskridende, rebelsk, frigjørende, oppskakende. På sitt beste tar den fra deg nattesøvnen. Kan vi snart begynne å snakke om biblioteket som en kunst- og kulturinstitusjon? Og skal vi ikke la folk få være mer i fred, slik at de endelig får tid og rom til å lese den boka de faktisk hadde lyst til å lese?

Trivsel i ikke-informasjonens tid

Ifølge den amerikanske lingvistikkprofessoren Emily Bender bør det som spyttes ut fra algoritmer og KI-verktøy kalles ikke-informasjon, siden det forgifter informasjonsøkosystemet vårt. Bibliotekarene er i en unik posisjon til å kunne demme opp for denne forgiftningen, skriver Leticia Antunes Nogueira (bildet).

Vi liker både folk og bøker

Vi driver ikke en blålystjeneste, vi som jobber på biblioteket. Vi rykker ikke ut for å redde liv. Men vi driver en tjeneste som gjør at kanskje færre får behov for blålystjenestene.

Ytringsfrihet på falske premisser

Jeg har besøkt nettbutikken til Legatum Publishing. Det jeg fant der gjør at jeg stiller meg tvilende til om deres avlyste publiseringsarrangement på Deichman Bjørvika ville blitt så informativt og åpent som forlegger Tore Rasmussen har påstått.

Skolebibliotek – Leseglede for alle

Støre-regjeringen foreslår ingen endringer i Opplæringsloven for å styrke elevenes leseglede og tilgang til skolebibliotek. Alle forskningsbaserte forslag til forbedringer er blitt skrinlagt. Behandlingen av ny opplæringslov er en gylden mulighet for Stortinget til å bedre situasjonen, skriver professor emerita Joron Pihl.