Debatt

Den vanskelige godheten

Problemet er ikke at vi ikke vet det. Bokbransjen er hvit. Flertallet av de som…

Om å holde tunga rett i munnen

Vi trenger grundige prinsipielle debatter om bibliotekene som offentlighetsinstitusjoner om vi skal holde snørr og barter fra hverandre.

Kan knapt kalles bibliotek

I høst begynte sønnen vår på ungdomsskolen. En ny og spennende tid med alt det som hører med. Bli kjent med nye elever og lærere, en annerledes skolehverdag, et helt annet skolebygg – og et innskrumpet bibliotek.

Bibliotekets bidrag i kriser

Har bibliotekene oppfylt sitt mandat under pandemien?  Dette var tema for en panelsamtale i forbindelse med studiestart  for nye bibliotekar-studenter på OsloMet. Diskusjonen pågår nå i bibliotek over hele verden.  

Valg 2021: Ny nasjonal bibliotekpolitikk?

De siste 20 årene har landet hatt 3 ulike regjeringer og i alt åtte kulturministre som representerer fire partier. I denne artikkelen vil jeg ta et lite tilbakeblikk på disse årene og på hva som står igjen av bibliotekpolitikk etter de ulike statsrådene.

Heime på biblioteket

Å trø inn i biblioteket gjev alltid ei heimleg kjensle. Uansett kor ein kjem. Om…

En bibliotekstrategi for aktiv formidling

Nasjonalbiblioteket deler ut ulike former prosjektmidler til bibliotekene. Fra 2015 har det årlig vært satt av 48,5 millioner i tippemidler til bibliotekutvikling. De neste fire årene skal en del av dette brukes til tiltak under overskriften «aktiv formidling».  Spørsmålet er selvsagt om denne satsingen vil gi resultater?

Flatt fall?

  Vidar Lund mener at jeg tar feil når jeg i min artikkel Nedgang eller oppgang? i…