Leder

Heime på biblioteket

Å trø inn i biblioteket gjev alltid ei heimleg kjensle. Uansett kor ein kjem. Om…

Bok er viktig

For en del år siden fikk jeg en epost hvor avsenderen takket for et blad…

Lytt til brukerne

Nedre Eiker bibliotek i Mjøndalen får i disse dager en flunka ny småbarnsavdeling (0-6 år).…

Det gjærer i Danmark

Københavns bibliotek skal ruste seg for å møte framtiden og har fått overlevert en rapport…