Debatt

Heime på biblioteket

Å trø inn i biblioteket gjev alltid ei heimleg kjensle. Uansett kor ein kjem. Om…

En bibliotekstrategi for aktiv formidling

Nasjonalbiblioteket deler ut ulike former prosjektmidler til bibliotekene. Fra 2015 har det årlig vært satt av 48,5 millioner i tippemidler til bibliotekutvikling. De neste fire årene skal en del av dette brukes til tiltak under overskriften «aktiv formidling».  Spørsmålet er selvsagt om denne satsingen vil gi resultater?

Flatt fall?

  Vidar Lund mener at jeg tar feil når jeg i min artikkel Nedgang eller oppgang? i…

Presisering av poeng

Av: Svein Arne Tinnesand – avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket I min artikkel Nedgang eller oppgang? i Bok og…