Annonser i Bok og Bibliotek

Please select a featured image for your post

For et godt tilbud

– ta kontakt med Bok og Biblioteks annonseselger:

LK Media as, v/salgssjef Anne-lise Fængsrud

Telefon 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

 

​Informasjon for annonsører (klikk på Medieplan 2020)

 

Bok og Bibliotek er det eldste bibliotekfaglige tidsskriftet i Norge.

Bladet skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet og nettstedet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.

Bok og Bibliotek (etabl. 1933, som en videreføring av For folke- og skoleboksamlinger) tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, innredning/lokaler, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.