Mens vi venter og venter og venter

26_netmusik-1.jpgMens vi i Norge ikke har klart å komme i gang med et digitalt utlån fra bibliotekene, lånes det musikk fra de danske folkebibliotekene i imponerende omfang. Hver dag laster brukerne ned ca. 20 000 musikkspor via netmusik.dk.

 

26_netmusik-1.jpgMens vi i Norge ikke har klart å komme i gang med et digitalt utlån fra bibliotekene, lånes det musikk fra de danske folkebibliotekene i imponerende omfang. Hver dag laster brukerne ned ca. 20 000 musikkspor via netmusik.dk .

 

I løpet av perioden siden starten i 2004 har veksten, både i bruk og tilbud, vært formidabel. I dag venter omkring 2 millioner musikkspor på brukerne. Tilbudet viser stor bredde, alt fra populære hits til smalere musikk som verken finnes blant bibliotekenes øvrige tilbud eller i butikkenes CD-stativer.

     Musikklånet foregår ved at brukeren kan laste filene ned på pc eller mp3-spiller, så lenge de håndterer Windows Media Audio (WMA) og DRM (Digital Rights Management) Netmusik.dk er med andre ord ingen ordning for alle brukere.

     Bok og Bibliotek har tidligere snakket med Jonna Holmgaard Larsen ved Styrelsen for Bibliotek og Medier om tjenesten. Hun innrømmet da at begrensningen til Windows-produkter var et problem. Samtidig poengterte hun at det ikke er bibliotekene som har lagt inn denne begrensningen, men de danske rettighetshaverne.

     Men hva er alternativet, spurte Larsen.

    - Ingen digital musikkformidling i det hele tatt? Selv om vi kanskje bare når ut til 90 prosent av befolkningen, mener vi at det er viktig at biblioteket kan tilby denne tjenesten. I vår biblioteklov er bøker sidestilt med en rekke andre medier og uttrykksformer, blant annet musikk.

     - Vi tar med andre ord bibliotekloven på alvor. Selv om vi ikke kan tilby musikken til alle, vil vi heller ikke gjøre det beste til det godes fiende!

 

- Red.