“Vi garanterer deg konfidensiell behandling” biblioteket, forskningen og overvåkningen

Denne artikkelen av Knut Hegna ble publisert på bokogbibliotek.no i 2016. Under en totalomlegging av nettstedet, ble dessverre artikkelen borte. Men en lengre versjon av artikkelen kan leses her:

https://folk.universitetetioslo.no/knuthe/konfidensiell/lang.pdf

- Red