Vikariat som ansvarlig redaktør i Museumsnytt

Vikariat som ansvarlig redaktør i Museumsnytt

Museumsnytts redaktør går ut i ett års permisjon fra 1. september, ABM-media søker derfor hennes vikar.

Se full utlysning her: https://museumsnytt.no/vikariat-som-ansvarlig-redaktor-i-museumsnytt/