Nr. 1 – 2008

Fra feriebloggen

Jeg sitter ute og skriver dette med et skadefro smil over leppene forestiller meg at…

Brukernes bibliotek

Utprøvingen av sosial teknologi under Vores Bibliotek i Danmark hentet blant annet inspirasjon fra BMW,…