Nr. 1 – 2014

Look to Scotland!

{jcomments on}I Edinburgh gjennomfører man modigere bibliotekvisjoner enn å konkurrere med litteraturhusene. Av Ruth Ørnholt,…

Bibliotekene mislykkes

{jcomments on}Biblioteket er i større grad enn tidligere en kulturarena for de ressurssterke, og bruken…