Klart for norske Creative Commons-lisenser

Please select a featured image for your post

Arbeidet med en norsk versjon av Creative Commons-lisensene er nå inne i sluttfasen. Lisensene vil ”ligge på bordet” i midten av april.

– Av Gisle Hannemyr, prosjektleder Creative Commons Norge

Arbeidet med en norsk versjon av Creative
Commons-lisensene er nå inne i sluttfasen.
Lisensene
vil ”ligge på bordet” i midten av april.

 

Image

CC Norge – arbeidsgruppe 2007: Thomas Gramstad (topp f.v.), Peter Lenda, Gisle Hannemyr, Haakon Flage Bratsberg (bunn f.v.), Vebjørn Søndersrød.

 

21. februar ble
første utkast til den norskspråklige lisensen godkjent av Creative Commons
International, og samtidig ble det åpnet for offentlig høring.
Planen er å ha innarbeidet høringssvarene innen 22. mars, med
offisiell lansering i midten av april. Når det skjer vil norske brukere av
lisensen for første gang ha tilgang til en Creative Commons-lisens tilpasset
norsk språk og norsk opphavsrettslovgiving.

     Creative Commons (CC) en verdensomspennende
bevegelse med tilstedeværelse i 53 land.
Den ble
grunnlagt i USA i 2001, og har som formål å fremme en delingskultur der
skapende mennesker (dvs. opphavspersoner og brukere) lett kan finne fram til
hverandre og til hverandres verk.

 

Verdensomspennende 

CC arbeider blant annet med å forenkle
prosessene rundt lovlig og regulert spredning og gjenbruk, med å hjelpe
publikum og remixere med å finne verk de på lovlig vis kan benytte seg av, med
å utvikle dataverktøy som støtter opp om nettbasert kuratorvirksomhet, med å
utvikle normer for etisk remixing, og ikke minst med å spre folkeopplysning om
alt dette.

 
Siden CC er en verdensomspennende bevegelse er
det viktig at de friheter og de vilkår som er knyttet til bruken av det enkelte
verk formidles til publikum på en måte som er forståelig for alle, på tvers av
kultur- og språkbarrierer.
I CC gjøres dette ved hjelp
av en lisens som følger verket, og som på forhånd på ubyråkratisk vis gir
tillatelse til bruk og gjenbruk dersom visse rettigheter respekteres (som for
eksempel opphavspersonens ideelle rettigheter).

    Selv om det norske
CC-prosjektet deltar i mange av CCs aktiviteter, så har vår viktigste aktivitet
vært å oversette og tilrettelegge de seks CC-lisensene til norsk språk og norsk
lovgiving.

 

Slik virker lisensene

Når et CC-lisensiert verk legges ut
på Internett utstyres det med en opphavsrettsnotis som opplyser om hvem som er
rettighetshaver og at verket er tilgjengelig under en CC-lisens. Klikker man på
denne notisen kommer det opp en plakat som ved hjelp av enkle grafiske symboler
og en kort forklarende tekst beskriver hvilke vilkår rettighetshaver har satt
for bruk av verket. Symbolene er ganske selvforklarende (i alle fall når man
har støtt på dem før).
Men dersom
man er i tvil om hva det grafiske symbolet betyr, så er det forklart i den
ledsagende teksten.

     Dersom teksten er på et språk man ikke forstår
(for eksempel det afrikanske språket isiZulu), så vil man, etter at den norske
lisensteksten er lansert, rett og slett kunne klikke på en lenke merket norsk
for å få frem en norsk versjon av den samme plakaten med de samme symbolene og
vilkårene.

 

Utfordrende arbeid 

Arbeidet med å tilpasse CC-lisensene til
norsk språkdrakt og norsk lovgiving har vært en utfordrende, og til tider også
frustrerende.
Flere ganger har vi trodd at vi er i mål,
bare for å oppdage enda en juridisk snubletråd i det villniset som
internasjonal opphavsrettslovgiving er.

    Både norske avtalelisenser, og vårt
sterke vern av ideelle rettighetene, har det ikke vært lett å finne plass til i
en avtale som i prinsippet skal gjelde over hele verden. Men med mindre
høringsrunden avslører alvorlige feil er den juridiske biten av arbeidet nå
ferdig.

     Det arbeidet som nå gjenstår er av mer teknisk
karakter.
Det skal lages norsk utgave av
lisensplakatene, og en del teknisk infrastruktur må på plass. Men vi er i rute
for lansering en norsk CC-lisens medio april!

 

– Av Gisle
Hannemyr, prosjektleder Creative Commons Norge