Nr. 2 – 2010

Nordisk pågangsmot

Omkring i verden lever en rekke småforlag som kjerringa mot strømmen og drives av idealisme…

Hva forskes det på?

Hva forskes det på i bibliotek- og informasjonsvitenskap for tida? Kan forskningen bidra til å…

For alle(?)

Universell utforming: Er nettstedet ditt for alle? Hvem er alle? Betyr alle virkelig ALLE?  …