Nr. 3 – 2008

Dagsorden 2014

Dagens bibliotekverden bygger på begreper og forståelser fra forrige århundre. I 2014 vil de nye…

Ta 2.0-spranget!

Google og bibliotekene har mye felles. Vi må ta opp konkurransen på de områdene hvor…

Farvel, Gutenberg

Biblioteket som et liberalt og demokratisk opplysningsprosjekt er like viktig i dag, som det var…