Nr. 3 – 2008

Dagsorden 2014

Dagens bibliotekverden bygger på begreper og forståelser fra forrige århundre. I 2014 vil de nye…

Ta 2.0-spranget!

Google og bibliotekene har mye felles. Vi må ta opp konkurransen på de områdene hvor…

Farvel, Gutenberg

Biblioteket som et liberalt og demokratisk opplysningsprosjekt er like viktig i dag, som det var…

Verdens første spillmelding

Kulturdepartementet lanserte tidligere i år sin stortingsmelding om dataspill (St.meld 14 2007-2008). Selv om meldingen…