Nr. 4 – 2010

Olsen-syndromet

«Dagens desidert dummeste hittil! Alle mytene om «hva en professor er» ble plutselig veldig tydelige…

Profesjonsfaglig forskning er nødvendig

FORSKNING: Forskning på praksisrelevante problemstillinger og kunnskapsformidling til praksisfeltet er profesjonsuniversitetets eksistensberettigelse.   Av professor…