Nr. 4 – 2010

Digitale aviser i anmarsj

Norske aviser skal digitaliseres og bli tilgjengelige på biblioteket. Gamle utgaver overføres fra mikrofilm til…