Nr. 4 – 2011

Provins og verden

Det tar tid å utvikle en felles forståelse av Norge etter 22. juli. I starten…