Nr. 5 – 2008

Folkebibliotekets verdi

For hver skattekrone som brukes til folkebibliotekene på landsbasis, får innbyggerne det firedobbelte igjen.  

Mannen som leser

Han blir provosert når noen sier at menn ikke leser – på samme måte som…