Nr. 5 – 2010

Et annet landskap

Det finnes bibliotek i de fleste land. Men det betyr ikke at biblioteklandskapet er det…

Metadata på semantisk vev

Det tyske nasjonalbiblioteket har nylig kunngjort publiseringen av flere nasjonale autoritetsregistre som Linked data. Dermed…