– Et viktig integreringsverktøy

Please select a featured image for your post

– Hver gang jeg er ute og snakker skal jeg nevne Bazar som et viktig integreringsverktøy, lovte kommunalminister Erna Solberg da hun relanserte nettstedet under en tilstelning på Deichmanske bibliotek 8.januar.

Bazar er en tjeneste som skal gjøre det lettere for innvandrere, flyktninger og språklige minoriteter i Norge å få tilgang til informasjon om norsk samfunn og kultur på sitt eget språk. Nettstedet er oversatt til de 13 største innvandrerspråkene i Norge, og inneholder også aviser fra hele verden, adresser til organisasjoner for språklige minoriteter og en oversikt over bøker til lesetrening i norsk. Hensikten med Bazar er å lette den enkeltes overgang fra hjemlandet til Norge, fremme integrasjon og sikre kontakten med hjemlandets samfunnsutvikling, kultur og språk. I tillegg er Bazar også et praktisk verktøy for alle i offentlig sektor som arbeider med språklige minoriteter.

– I Norge har vi 300 000 innbyggere som enten selv er, eller har foreldre som kommer fra et annet land. Det at vi nå er et flerkulturelt samfunn vil si å ta disse brukergruppene på alvor og alltid ha den flerkulturelle dimensjonen med, presiserte statsråden. – Dette er et vesentlig bidrag i integreringsarbeidet. Jeg ønsker at Bazar skal bli et aktivt nettsted, og at det skal skapes bevissthet omkring det.

De ansatte ved Det flerspråklige bibliotek har jobbet veldig mye med Bazar, og merket seg med glede de positive signalene fra ministeren. – Et eventyr har blitt til virkelighet i dag, sa avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen. – Det startet spedt i 1998, og nå har vi realisert essensen i DFBs mål: å skape en livskraftig flerkulturell og velfungerende bibliotektjeneste.

Utviklingen av nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom Deichmanske bibliotek/DFB og Biblioteknett Norge. Redaksjonen består av en prosjektleder og en redaktør. I tillegg er det 24 medarbeidere på biblioteket som leverer og kvalitetssikrer tekster, nettsider og katalogposter.

Mange av tjenestene har fremdeles stort utviklingspotensiale. Eksempelvis har det i mange år vært stor etterspørsel etter oversikter over støttelitteratur i forbindelse med språkopplæringen i norsk. Med LesNorsk-tjenesten i Bazar vil både primærmålgruppen, de språklige minoriteter, bibliotekpersonale og undervisningspersonale i utdanningsinstitusjoner på alle nivåer kunne få tilgang til en database med et variert innhold som oppdateres løpende. Nielsen håper at det vil bli økonomisk mulig å videreutvikle blant annet dette tilbudet. Hun forteller at de ansatte er stolte over at den nye versjonen er lansert. – Vi er imidlertid ikke ferdige, det er nå det virkelig begynner, sier hun.

URL: http://www.bazar.deichman.no


SIK