Nordre Follo spart for kutt – bibliotekarene danset på Solastranda

Det ble dans på Solastranda da bibliotekarene skjønte at lokalpolitikerne hadde lytet til argumentasjonen deres og skjermet biblioteket i Kolben kulturhus (bildet) og de andre bibliotekene i Nordre Follo fra kutt i neste års budsjett.

I debattinnlegget «En rasering av bibliotektilbudet» argumenterte Siri Welde, Therese Engan og Inger Astrid Nagel-Alne mot de foreslåtte bibliotekkuttene på 790 000 kroner i Nordre Follo. Sist torsdag bestemte formannskapet i kommunen at biblioteket skulle skjermes for innsparinger.

Tre lettede bibliotekarer: Therese Engan (over), Siri Bøhren Welde og Astrid Nagel-Alne. Foto: privat

Mens de folkevalgte behandlet budsjettet, deltok de tre bibliotekarene på Bibliotekarforbundets tillitsvalgtkonferanse i Stavanger. Der fulgte de debatten via internett og fikk med seg at biblioteket blir skjermet for kutt. Øb.no intervjuet de tre og fikk høre om jubel og dans på Solastranda.