Bok og bibliotek søker ny redaktør!

Søknadsfrist 1. april.

Bok og bibliotek søker ny redaktør, etter at nåværende blir daglig leder for Det flytande litteraturhuset Epos. Dette er en stilling med stort potensiale, kreativitet, frihet og muligheter på et veldig spennende felt.

Se følgende utlysning, og spre gjerne ordet til aktuelle søkere.

Fast stilling som redaktør av Bok & Bibliotek

Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning. Det har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet utgis av ABM-media AS, det utkommer 4 ganger i året med et kontrollert opplag på 3383 eksemplarer, har parallelle digitalutgaver og egne nettsider. Bladet redigeres etter Redaktørplakaten.

Kvalifikasjoner:

Vi er på jakt etter en engasjert og erfaren journalist/redaktør med bredt anlagt interesse for kunnskaps- og kultursektoren generelt og biblioteksektoren spesielt. Det er viktig å være allsidig og fleksibel da redaktøren er den eneste personen i redaksjonen, og må derfor håndtere en rekke arbeidsoppgaver av både redaksjonell og administrativ art.

Redaktørstillingen innebefatter følgende ansvarsområder:

– Redaksjonelt ansvar for papirutgavene samt bladets digitale utgaver og nettsider.
– Rekruttere skribenter og fotografer for å videreutvikle bladet redaksjonelt, og samarbeid med grafisk designer.
– Kontinuerlig vurdere målsettinger og strategi, og legge fram forslag til styret.
– Ansvar for tidsskriftets økonomi, regnskap, budsjett, og rapportere underveis til styret.
– Koordinere formgivning, trykk og distribusjon, og ha en tett dialog med bladets annonseselger.
– Tilrettelegge for synlighet og deltagelse i media, og på andre måter styrke Bok og Biblioteks rolle som en viktig stemme i den norske offentligheten.
– Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 Betingelser:

Kontorsted: Oslo sentrum – arbeidstid og hjemmekontor er fleksibelt.

Lønn etter avtale og pensjonssparing gjennom KLP.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Daglig leder i ABM-media, Lars Egeland på tlf 90 19 48 38, eller epost: lars.egeland@oslomet.no eller styreleder Bård Frydenlund, tlf 41 54 00 72, eller epost: bard.frydenlund@eidsvoll1814.no

Søknadsfrist:

Fredag 1. april 2022.Søknad med CV, kopier av attest og vitnemål, og eventuelle arbeidsprøver sendes til: post@abm-media.no