Nyheter

Publikum positive til innbyggertorg i bibliotek

Publikum er alt i alt positive til samlokalisering av innbyggertorg og bibliotek, mens hele 64 prosent av de ansatte mener bibliotekets frie rolle blir utfordret. Dette viser erfaringene fra Indre Østfold og Drammen som nå er oppsummert.

Nasjonalbiblioteket under lupa i ny bok

Kva driv eigentleg Nasjonalbiblioteket med når dei får digitalisere heile kulturarven vår? Dette og meir granskar professor Henrik G. Bastiansen i ei ny bok etter fem års forsking.

Revidert nasjonal bibliotekstrategi på plass

Kultur- og likestillingsdepartementet har revidert den nasjonale bibliotekstrategien. Under dagens lansering dreg dei sjølve fram fem millionar meir til arbeidet for lesestimulering i bibliotek, og initiativ til likere digitale tenester i biblioteka.

Sverige: Alle elever skal få betjent skolebibliotek

Fra og med 2026 bevilger regjeringen i nabolandet vårt til 433 millioner SEK per år for å sikre at alle elever har tilgang til bemannede skolebibliotek. Det fortalte arbeidsminister Johan Pehrson og utdanningsminister Lotta Edholm på en pressekonferanse i dag.

Noe annet enn en Ikea-manual

Kunst, herunder litteratur, skal ikke være nyttig. Kunsten skal være grenseoverskridende, rebelsk, frigjørende, oppskakende. På sitt beste tar den fra deg nattesøvnen. Kan vi snart begynne å snakke om biblioteket som en kunst- og kulturinstitusjon? Og skal vi ikke la folk få være mer i fred, slik at de endelig får tid og rom til å lese den boka de faktisk hadde lyst til å lese?

Valgdebatt om skolebibliotek i Bærum

Bærum kommune har kuttet hardt i skolebibliotekbudsjettene de siste fire årene. Nå er det valg, og sist onsdag møtte ni lokalpolitikere elever, lærere, foreldre og bibliotekarer til debatt om skolebibliotekenes fremtid. Det var stor enighet om at lavere leseglede er et demokratiproblem. Spørsmålet om reversering av kuttene fikk derimot frem de politiske skillelinjene.