Om Bok & bibliotek

Bok & bibliotek ble etablert i 1934 som en videreføring av For Folke- og Barneboksamlinger (1907) og For Folkeoplysning (1916). Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Bok & bibliotek har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.

Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok & biblioteks mening.

Bladet utkommer fire ganger i året med et kontrollert opplag på 3600 eksemplarer.

Bok & bibliotek har også en egen podkast, som du kan lytte til her.

Klikk her for å bestille abonnement.

Postadresse: Bok & bibliotek, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Ansvarlig redaktør: Arne Olav Hageberg, ao@bokogbibliotek.no, +47 95821895

Bok & bibliotek utgis av ABM-media AS, som også gir ut Museum og Aksess, tidsskrift for arkivsektoren.