Om Bok og bibliotek

Bok & bibliotek ble etablert i 1934 som en videreføring av For Folke- og Barneboksamlinger (1907) og For Folkeoplysning (1916). Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Bok & bibliotek har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.

Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten. .

Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok & biblioteks mening.

Bladet utkommer 4 ganger i året med et kontrollert opplag på 3450 eksemplarer.

Ønsker du abonnement?

Postadresse:

Bok & bibliotek, Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo

Ansvarlig redaktør:

Arne Olav Hageberg

ao@bokogbibliotek.no

+47 95821895

Bok & bibliotek utgis av ABM-media AS, som også gir ut Museumsnytt og Aksess, tidsskrift for arkivsektoren.