Arne Gundersen

Da Nasjonalbiblioteket i fjor for tredje gang lyste ut arenamidler, ble det særlig oppfordret til søknader om samtale- og debattarrangementer, arrangementer og aktiviteter med ungdom som målgruppe og arrangementer...