Cecilie Røe

Folkebiblioteket er blitt et offentlig møtested for alle typer mennesker, iblant også et tilfluktssted for mennesker som ikke har noen annet sted å være.

En slik sammensetning av ulike brukere kan fø...