Chris Erichsen

 

Hvor er vi om ti, tjue, tredve år? Spørsmålet kan oppleves som irrelevant. Hvem er vel interessert i uforpliktende gjetninger om en usikker framtid?

 

Av Chris Erichse...


-Jeg synes det er litt trist at bibliotekarene til de grader oppfører seg som myten om seg selv, sier Aslak Sira Myhre som tar mål av seg til å bli litteraturens Høybråten.

 

Det er vedtatt på høyeste hold at det skal finnes bibliotek i norske fengsler. Grunnen er enkel: Bibliotek i fengsler er kriminalitetsforebyggende. Dessuten er det billig. Likevel er krisen i norske fengselsbibliotek akutt, og...