Elin Maria Fiane

Det er mange små fagbibliotek som mister ressurser ved omorganisering eller opplever at oppgaver blir flyttet. Det kan være vanskelig å være alene som fagperson i biblioteket uten noen å diskutere prioriteringe...