Finn Sindre Eliassen

Facebook har om lag ein milliard brukarar. Og biblioteka har kasta seg på for å vere til stades der alle dei andre er.

Det er kanskje forståeleg at bibliotekfolk i ein travel kvardag nyttar Facebook fo...