Georg Arnestad

Det er framleis idretten og idrettsbygga og kulturbygg, og andre kulturaktivitetar, som stikk av med veksten i kulturmidlane. Slik har det vore på heile 2000-talet. På tide, snart, å gjere noko med dette, kanskje?