Jon Langdal

Dei fleste nordmenn, som underteikna meldar, veit lite om Afrika. Men det er for slike Tore Linné Eriksen har skrive boka Afrika for. Verket er eit velskapt avkom av eit langt forskarliv, og det suverent mest pedagogisk...

Professor Dag O. Hessen er det som med eit gamalgresk ord heiter eklektikar, ein som vel ut ting, som driv med stilblanding.

Han lagar medvite eller umedvite ein mikstur av likt og ulikt frå ulike tenkem...

Slik kyrkja ifølgje Bjørnson ligg på ein høg stad i den norske bondens sinn, har Markens grøde (heretter MG) ein liknande posisjon hos norske boklesarar.

 

Det er såleis ingen grunn t...