Joron Pihl

Det er å håpe at den debatten som nå er reist, fører til fortsatte diskusjoner i offentligheten og åpner for at biblioteksjefer og bibliotekfeltet revurderer sine standpunkter, og prioriterer å gjøre folkebibliotekene i Nor...

Skal folkebiblioteket være en møteplass for spredning av hatefulle og rasistiske ytringer? Problemstillingen er høyst aktuell. Bibliotekdirektør Knut Skansen ved Deichman har gitt leder for «Stopp islamiseringen i Norge SIAN» tillatelse til å ...

Skal biblioteket være et møtested for spredning av rasisme, hat og trusler mot bibliotekets ansatte og brukere? Bibliotekdirektøren på Deichman påstår i Bok og Bibliotek 17.5. at han «ikke har mulighet til» og ikke «...