Kjetil S. Grønnestad

– Lesersørvis handler om å matche bok med låner, sier Elise Kiær Salmi fra Telemark fylkesbibliotek.

Metodene i prosjektet lesersørvis skal styrke litteraturformidlingen overfor lånerne, en k...

– Forskningen gir et stadig mer detaljert bilde av hvordan vi leser på skjerm. Blant annet viser mange studier at leseforståelsen synker signifikant i forhold til lesing på papir for tekster som overstiger én s...