Knut Skansen

«Biblioteksjefens rolle i forhold til møtevirksomhet må ikke reduseres til å være en vaktmester for et samfunnshus som skal kontrollere at loven ikke brytes», skriver Ragnar Audunsson i et svar til storbybiblioteksj...

Jeg står ikke inne for alt som står skrevet i de 1,3 millioner bøker vi har i våre 22 Deichman-bibliotek i Oslo. Jeg står heller ikke inne for alle de ytringene som faller i de nær 6000 arrangementene, møtene og diskusjonen...