Lars Egeland

 

0104lenin.jpg
Image

Bok og Bibliotek skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet og nettstedet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

 

Bok og Bibliotek (etabl. 1933, som en videreføring av For folke- og skoleboksamlinger) tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning og lokaler.

 

Bladet har et kontrollert opplag på 3 584 eksemplarer.

 

© 2019 Bok og Bibliotek.