Lars Egeland

Hva sier forskningen om hva som kjennetegner campusutforming som har positiv innvirkning på undervisning, forskning, samarbeid og læring?

Dette var oppdraget fra Kunnskapsdepartementet til Kunnskapssent...

UH-sektoren har vært gjennom et hamskifte ved overgangen fra Bibsys’ blåskjerm til Alma.

Nå har storbybibliotekene gjort avtale med Bibliotek-Systemer (se s. 7) om et nytt system som skal utvikles. ...

 

10-12. november gikk det av stabelen en annerledes konferanse i Bergen. Du behøvde ikke å være i Bergen for å delta. Konferansen ble nemlig dokumentert blant annet via video på nettet. Enda en konferanse om digital teknolog...

 

0104lenin.jpg
Image

Bok og Bibliotek skal stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren. Bladet og nettstedet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

 

Bok og Bibliotek (etabl. 1933, som en videreføring av For folke- og skoleboksamlinger) tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk - for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling, bibliotekforskning og lokaler.

 

Bladet har et kontrollert opplag på 3 584 eksemplarer.

 

© 2020 Bok og Bibliotek.