Lars Egeland

(Stavanger 14. juni). Mange konferansedeltakere skvatt i stolene når Jeffrey Beall proklamerte på VIRAK-konferansens andre dag at «open access har gjort mer ugagn enn nytte».

 

Jeffrey ...

(Leipzig 20. mars 2019) Onsdag kveld var det åpning av Leipzig Bokmesse med mange notabiliteter. Utenfor konsertsalen sto limousinene på rad og rekke. Innenfor snakket Leipzigs borgermester, kulturministeren i Sachsen og statsministeren. Alle lo...

(Leipzig 19. mars 2019) Jeg tenker at bibliotekene er folkets palass. Men hvert enkelt bibliotek er forskjellig, og vi må ta hensyn til byen eller universitetets historie og profil, mente Francine Houben som er en nederlandsk arkitekt som ha...

(Leipzig 18.3.2019) Biblioteket skal ikke være et elfenbenstårn for de få, men en dagligstue for de mange. Prinsesse Petra Laurentien fra Nederland tok i bruk Labour-leder Corbyns og SVs slagord: For de mange, ikk...

- Utfordringene i bibliotek dreier seg ikke om eierform, men om kreativitet i driftsform. Jeg er for private aktører på mange områder, men ikke på bibliotekområdet. Biblioteket er ingen tjeneste, men er limet i samfunnet, sa kulturmin...

Endelig kunne nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vise betaversjonen av søk med tilgang til alt pliktavlevert materiale i Nasjonalbiblioteket. Det skjedde på biblioteklederkonferansens andre dag, og også de ansatte i NB var litt bekymr...

Jeg vil  mene at en sykepleierstudent ved OsloMet ville strøket hvis hun i en oppgave ikke redegjorde bedre for sin søkestrategi, hvor hun har søkt og hva hun har funnet, enn det InFuture gjør i sin rapport. 

Det er opprør på University of Texas Austin. Biblioteks- og universitetsledelsen vil flytte bøker ut av biblioteket for å lage Makerspace og studentaktive arbeidsplasser.

«Et bibliotek uten bøker er ikke et bibliotek», hevder aksjonsgrup...