Lars Egeland

(Leipzig 18.3.2019) Biblioteket skal ikke være et elfenbenstårn for de få, men en dagligstue for de mange. Prinsesse Petra Laurentien fra Nederland tok i bruk Labour-leder Corbyns og SVs slagord: For de mange, ikk...

- Utfordringene i bibliotek dreier seg ikke om eierform, men om kreativitet i driftsform. Jeg er for private aktører på mange områder, men ikke på bibliotekområdet. Biblioteket er ingen tjeneste, men er limet i samfunnet, sa kulturmin...

Endelig kunne nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vise betaversjonen av søk med tilgang til alt pliktavlevert materiale i Nasjonalbiblioteket. Det skjedde på biblioteklederkonferansens andre dag, og også de ansatte i NB var litt bekymr...

Jeg vil  mene at en sykepleierstudent ved OsloMet ville strøket hvis hun i en oppgave ikke redegjorde bedre for sin søkestrategi, hvor hun har søkt og hva hun har funnet, enn det InFuture gjør i sin rapport. 

Det er opprør på University of Texas Austin. Biblioteks- og universitetsledelsen vil flytte bøker ut av biblioteket for å lage Makerspace og studentaktive arbeidsplasser.

«Et bibliotek uten bøker er ikke et bibliotek», hevder aksjonsgrup...

 

IFLA 2018 logo info 478x550(IFLA 2018, 5. dag...

 

IFLA 2018 logo info 478x550(IFLA 2018, 4. dag) Utseen...

 

IFLA 2018 logo info 478x550Å dele kunnskap og forskningsresultater er eldr...