Maria Pile Svåsand

– Bibliotekarane har stor innverknad på språksituasjonen i nærområdet sitt, seier leiar i mållaget, Magne Aasbrenn. Då Tore Renberg (bildet) ga ut bok på nynorsk, fekk han kjenne målhaldningane på kroppen. 

Har verktøy, skisko og kunstverk ein naturleg plass blant bokhyllene på biblioteka, eller er det å undergrave biblioteket sine kjerneoppgåver? Svaret frå bibliotekskjennarane er tja.

Overdagspengar på biblioteket er praksis over det ganske land. Men det skapar konflikt, stenger folk ute og tek opp verdifull tid, meiner kritikarane. Og no er det fleire bibliotek som tek til å endre på den.

Å få eit straffegebyr for...