Ola Eiksund

I Bok og Bibliotek 5/20 har avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket, en artikkel med overskriften Nedgang eller oppgang? I mine øyne framstår det han skriver som en «rapp over fingrene» til d...