Svein Arne Tinnesand

Overskriften på denne artikkelen er stjålet fra Ragnar Audunsons spalte «Proffessor’n» i Bok og bibliotek nr. 3 2016. Artikkelen slo fast at økningen i andelen av befolkningen som brukte bibliotekene fra 24 pr...

I november 2018 fikk Kulturministeren skriftlig spørsmål i Stortinget fra Marianne Haukland (H), som var bekymret for at antallet bibliotekfilialer kunne falle som resultat av kommunesammenslåinger. Hun er ikke alene om denne bekymrin...

I juni i år gikk Nasjonalbiblioteket ut med en pressemelding der overskriften var: Ny besøksrekord for bibliotekene i 2017. Hovedpoenget i pressemeldingen er at bibliotekstatistikken viser at folkebibliotekene aldri har hatt så mange besøkende...

Bibliotekstatistikken viser at utlånet faller, det samme gjør bibliotekenes mediesamlinger. Er det en sammenheng mellom disse to tallene – eller tvert imot? 

Utlån av fysisk materiale er fortsat...