Toril Høimyr

For å gjøre det klart. Vi i Fagforbundet mener at ytringsfrihet er et helt avgjørende trekk ved et åpent demokratisk samfunn. De landene som har mest ytringsfrihet og minst sensur, er også de mest demokratiske, tolerante og s...

Kamp mot hat og rasisme er viktig for fagbevegelsen. Vi ønsker ikke at folkebiblioteket skal bidra til å gi grupper som SIAN legitimitet. Hensynet til ytringsfriheten må balanseres mot hensynet til de som hatefulle ytringer ret...