Vidar Lund

Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket, hadde eit innlegg i Bok og Bibliotek 5/2020 om korleis stoda eigentleg er i folkebiblioteka. Er det ein nedgang, som mellom anna Enger-utvalet tok til orde for, og so...

Norske folkebibliotek har eit omfattande oppdrag. Vi skal fremje opplysning, utdanning, kulturell verksemd, vera uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. Lov om folkebibliotek nemner verkemidla aktiv formidli...